Jim Kerr z Simple Minds w Polskim radiu

Słuchaj, klikając tutaj

Wywiad rozpoczyna się około 33 minut.

Ah, praise be for Google Translate. I do have the odd Polish visitor to the blog.

Cześć i dziękuję.

Leave a comment